Služby

Canisterapia

Výcvik psíkov


Animačný program na narodeninovú oslavu

Aktivity pre deti so psíkom


Poradenstvo a osveta

Odchyt a preprava zvierat

Deratizácia

Dezinsekcia

Dezinfekcia