Ako dôsledok môjho vzťahu ku zvieratkám som si založila firmu Domáci miláčik s.r.o a občianske združenie Domáci miláčik - terapeut. Presťahovala som sa z regiónu Horná Nitra do krásnej prírody na Oravu. 

Tu som si začala uvedomovať čistú bezpodmienečnú lásku zvierat ešte viac. Vďaka príležitostiam, zvieratám a novým ľuďom v mojom živote sa negatíva premieňajú na pozitíva. 

Volám sa Erika a od malička milujem zvieratá. Táto láska viedla moje prvé kroky do Nitry, kde som vyštudovala strednú veterinárnu školu. 

Celý život mám spojený so psíkmi a mačičkami, celkovo so živočíchmi či už v rodinnom prostredí, v škole, v práci... 

Práca s nimi ma napĺňa, snažím sa pomáhať nájsť nový domov psím, mačacím najdúšikom. Prvé zoznámenia, socializáciu a výcvik robím s nimi, sú pod mojimi ochrannými krídlami...Informácie o mojej činnosti:

Canisterapiou, felinoterapiou, animoterapiou prispievam k zlepšeniu zdravotného stavu ľuďom trpiacich depresiami, nedostatkom citového naplnenia, pri pracovnej preťaženosti formou relaxu, oddychu či zážitku.

Spolupracujem s domovmi sociálnych služieb pre seniorov, s hendikepovanými detičkami, s materskými škôlkami, so základnými školami či strednými školami.


  • Venujem sa záchrane psíkov, mačičiek, zvieratiek v núdzi

  • Osveta ohľadom sterilizácie, pomoc pri riešení prípadov nájdených a stratených zvierat, týraných zvieratiek, chorých zvierat

  • Poradenstvo, informačné služby pri kúpe, predaji, veterinárna starostlivosť, výcvik psíkov a mačičiek

  • Prevencia proti parazitom endo a ekto, ošetrenie prípravkami, antiparazitárny program

  • Odchyt a preprava zvierat

  • Dezinfekcia, deratizácia, dezinsekcia
  • Výcvik psíkov a mačičiek ako ich psychicky unaviť